Ons motto is: “veel belasting betalen is niet erg, het moet echter wel zo min mogelijk zijn”.  Hierbij bestaat onze toegevoegde waarde uit het benutten van alle mogelijkheden / aftrekposten binnen de fiscale wetgeving om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk belasting betaalt.  Voorbeelden daarbij zijn het bespreken van de aangifte en u indien gewenst aanvullend te adviseren. Hierbij zijn we graag uw vertrouwenspersoon en klankbord. Voor op zichzelf staande fiscale vragen kunt u uiteraard ook bij ons terecht.