In de omgang met onze klanten hanteren wij een gedragscode die zich het best laat omschrijven door de volgende kernwaarden:

  • deskundigheid
  • zorgvuldigheid
  • vertrouwelijkheid

Voor onze gehele dienstverlening geldt dat wij ons een proactieve houding aanmeten en er naar streven onze klanten optimaal te informeren over nieuwe regels en wetgeving.